Què és?

Aquest mapa és útil per situar-te i orientar-te sobre quines són les competències digitals que ja domines i quines són les que hauràs de desenvolupar per formar part d’una ciutadania activa, crítica i responsable en la societat digital.

Com funciona?

En aquest mapa trobaràs la definició de les 5 àrees temàtiques i les 19 competències digitals que les componen. Pots explorar de forma lliure interactuant amb les àrees, les competències i els seus 3 nivells: persona participativa, activa i transformadora. Cada competència recull en format pregunta Què he saber fer? els indicadors que descriuen les variables que permeten comprovar si s'han assolit i en quin nivell.

Endavant!

Autoria:
Montse Guitert / Teresa Romeu