Què són les competències digitals?

Les competències digitals són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds necessàries per l’utilització de les tecnologies en l’àmbit personal, social i professional de forma efectiva i segura.

Aquestes competències et permeten desenvolupar-te utilitzant les tecnologies en el teu treball, estudis i en la teva vida quotidiana. T’ajuden a col·laborar, comunicar, compartir, informar-te i difondre informació en un entorn digital de forma efectiva, segura, crítica i cívica.

Cal entendre les competències digitals com un tot global, com les habilitats necessàries per relacionar-te, viure i conviure en la societat digital. Perquè més enllà de saber utilitzar eines i aplicacions digitals cal que les sàpigues seleccionar, contrastar i avaluar segons els teus objectius i necessitats personals i professionals. D’aquesta manera pots esdevenir una persona activa, participativa i transformadora com a ciutadà o ciutadana de la societat digital de la que formes part. Aquestes competències s'aprenen, s'assoleixen i s'incorporen amb la pràctica.

Endavant! Explorant-les estàs fent el primer pas per desenvolupar-les!

Autoria:
Montse Guitert / Teresa Romeu