Test de competències digitals

Aquest test permet a qualsevol ciutadana o ciutadà obtenir de manera orientativa el seu nivell actual de desenvolupament de les competències digitals.

Quines són les competències digitals que s’avaluen?
Accedeix al mapa elaborat per la UOC per conèixer les 19 competencies digitals seguint el marc ACTIC i Digcomp.

Atenció!

La franquesa en les respostes determinarà l’aproximació dels resultats a la teva capacitat d’aplicació de les competències digitals.

El test es composa de 33 preguntes organitzades en 3 situacions. Dins de cada situació es plantegen 3 reptes a resoldre.

Temps aproximat: 30 - 40 minuts

Resposta única: Només es pot seleccionar una opció.

Resposta múltiple. Es pot seleccionar més d'una opció amb un nombre màxim indicat a la pregunta.

Al final del test obtindràs un informe amb un nivell de competència digital orientatiu:

  • Nivell Inicial
  • Nivell Bàsic - Persona Participant
  • Nivell Mitjà - Persona Activa
  • Nivell Avançat - Persona Transformadora

Els resultats es mostren segons el percentatge d’assoliment, sent un 100% equivalent a un grau d'assoliment de la competència de nivell Avançat.

Menu